• מתן הסבר של אנשי הצוות על תמונת המצב

  מתן הסבר של אנשי הצוות על תמונת המצב

  ראשון, 15 ספטמבר 2013 07:26
 • צרכן השירות ממלא את השאלון

  צרכן השירות ממלא את השאלון

  ראשון, 15 ספטמבר 2013 07:26
 • איש הצוות וצרכן השירות משוחחים על תמונת המצב שהתקבלה לאחר מילוי השאלון

  איש הצוות וצרכן השירות משוחחים על תמונת המצב שהתקבלה לאחר מילוי השאלון

  ראשון, 15 ספטמבר 2013 07:26
 • תמונת מצב שניתנת לצרכן השירות/לאיש המקצוע

  תמונת מצב שניתנת לצרכן השירות/לאיש המקצוע

  ראשון, 15 ספטמבר 2013 07:26
 • תהליך פריסת הפרוייקט

  תהליך פריסת הפרוייקט

  חמישי, 12 דצמבר 2013 09:56
 • תרשים זרימה

  תרשים זרימה

  ראשון, 15 דצמבר 2013 07:42
 • פרוייקט מדדי התוצאה מטרות, תרומות ותוצרים

  פרוייקט מדדי התוצאה מטרות, תרומות ותוצרים

  רביעי, 10 יוני 2015 10:19
שאלון צרכני השירות
שאלון אנשי הצוות
טפסי הסכמה לצרכני השירות
+
כתובת לשליחת טפסים
פלייר למשתקם

רקע, מטרות וחזון

רקע כללי

שירותי סל שיקום -

עפ"י חוק שיקום נכי נפש בקהילה (2000), כל אדם בוגר בישראל המוכר כבעל נכות על רקע נפשי, זכאי לקבל שירותי שיקום בקהילה, המכונים גם שירותי "סל שיקום".

מטרתם של שירותי שיקום אלה היא סיוע בשילוב בקהילה ושיפור איכות חייהם של הצורכים אותם. השירותים מתמקדים במתן תמיכה ובניית מיומנויות בתחומים שונים, כגון תעסוקה, חברה ופנאי, השכלה, דיור ותיאום טיפול.

מאז תחילת יישומו של חוק השיקום עלה מספר הצורכים אותו באופן עקבי. בשנת 2015 עמד מספר צרכני שירותי "סל שיקום" על כ- 21,000.

למידע נוסף אודות ״סל שיקום״ לחץ -

  http://www.gov.il/FirstGov/TopNav/Situations/SPopulationsGuides/SMentalHealth/SMHBenefit

 רקע על הפרויקט

מערכות בריאות הנפש והשיקום הפסיכיאטרי במקומות שונים בעולם, מקדישות כיום מאמצים רבים לבדיקה וחקירה של יעילות השירותים אותם הן מספקות.

בשנת 2011 אוניברסיטת חיפה, משרד הבריאות וקרן טאובר הסכימו על הובלה משותפת של פרויקט לאומי בסדר גודל ארצי, לבחינת מדדי התוצאה של שירותי סל שיקום, זאת מתוך תפיסה כי הערכה כזו של השירותים, כחלק בלתי נפרד מפעילותם השוטפת, חיונית לשמירה על רמה מקצועית גבוהה ולהמשך פיתוחם כשירותים מכווני החלמה.

הפרויקט כולל איסוף מידע, אחת לשנה, מצרכני שירותי סל שיקום (אנשים המתמודדים עם הפרעה נפשית) ומצוותי השיקום.

הכניסה לשטח נעשתה באופן הדרגתי במחוזות השונים, עד להגעת הפרויקט לפריסה ארצית בשנת 2016, עם הכניסה למחוז דרום.

חזון הפרויקט

פרויקט מדדי תוצאה יימשך עד לשנת 2019, במהלכו יתבצע איסוף נתונים במחוזות השונים בארץ באופן הדרגתי. אנו רואים בתקופה זו תקופת הסתגלות ולמידה של תהליכי הערכת תוצאות, שימושיהם ויתרונותיהם, ותקופה שבה יוטמע בהדרגה השימוש השוטף בכלים להערכת תוצאות במערך השירותים. בתום התקופה, אנו שואפים למציאות בה נתונים שייאספו באופן שוטף במסגרות השיקום, תוך שימוש בכלים אחידים, ישמשו הן את מקבלי ההחלטות והן את צרכני וצוות השירותים לצורך שיפור השירותים והפיכתם ליותר ויותר מכווני החלמה.

מטרות הפרויקט

לפרויקט ארבע מטרות מרכזיות הנוגעות לכל המעורבים בתהליכי השיקום מהרמה הפרטנית ועד לרמת המדיניות.

 1. הערכה שנתית אישית לגבי תחומי החיים השונים של האדם.  ההערכה נערכת לכלל צרכני סל השיקום.
 2. למידה על מגמות ושינויים הקיימים בחיי המקבלים שירותי סל שיקום.
 3. שיתוף והצגת המידע באופן אינטגרטיבי לבעלי העניין השונים לצורך הכוונת תהליכי עבודה ברמות השונות (החל מהאדם, דרך מסגרות השיקום וקובעי המדיניות).

$14.     שיפור וייעול של שירותי השיקום בארץ

כיצד מתנהל הפרויקט:

אחת לשנה, ממלאים מקבלי שירותי סל שיקום ואנשי הצוות המלווים אותם, שאלון הערכה של תחומי החיים השונים של האדם.

לאורך התהליך, מוכשרים צוותי המסגרות  על ידי צוות הפרויקט מטעם אוניברסיטת חיפה. מטרת ההכשרה הינה לסייע לצוות לתמוך בצרכני המסגרת בתהליך מילוי השאלון וללמוד כיצד ניתן להשתמש בשאלון ההערכה ובתוצרים של הפרויקט (תמונת מצב אישית ומשוב מסגרתי) לטובת עבודה שיקומית מקדמת החלמה וממוקדת באדם.

הכניסה למסגרות נעשית על פי מדרג (סדר כניסה שנתי) שנבנה בהתאם לאופי  וסוגי הליווי שהשירות מעניק, ומידת האינטנסיביות של השירותים השונים. כך, בראשית השנה מילוי השאלונים מתבצע בשירותים שבתחום הדיור, חונכות סומכות ותיאום טיפול. בהמשך מצטרפים שירותי התעסוקה ולקראת השליש האחרון של השנה מתווספים שירותי החברה והפנאי. שירות ההשכלה נאמד במהלך השנה כולה. המדרג נהגה מתוך רצון לאפשר למשתקם למלא את השאלון במסגרת הכוללנית ביותר, שמכירה את האדם על כל תחומי חייו השונים, וכדי להקל על תפעול התהליך במסגרות השונות.

אתם כאן: Home