רקע, מטרות וחזון הפרוייקט

 

רקע 

שירותי סל שיקום -

עפ"י חוק שיקום נכי נפש בקהילה (2000), כל אדם בוגר בישראל המוכר כבעל נכות על רקע נפשי, זכאי לקבל שירותי שיקום בקהילה, המכונים גם שירותי "סל שיקום".

מטרתם של שירותי שיקום אלה היא סיוע בשילוב בקהילה ושיפור איכות חייהם של הצורכים אותם. השירותים מתמקדים במתן תמיכה ובניית מיומנויות בתחומים שונים, כגון תעסוקה, חברה ופנאי, השכלה, דיור ותיאום טיפול.

מאז תחילת יישומו של חוק השיקום עלה מספר צרכניו באופן עקבי. בשנת 2015 עמד מספר צרכני שירותי "סל שיקום" על כ- 21,000.

למידע נוסף לחץ :

 http://www.gov.il/FirstGov/TopNav/Situations/SPopulationsGuides/SMentalHealth/SMHBenefit/

 

חזון הפרויקט

פרויקט מדדי תוצאה יימשך עד לשנת 2019, במהלכו יתבצע איסוף נתונים במחוזות השונים בארץ באופן הדרגתי. אנו רואים בתקופה זו תקופת הסתגלות ולמידה של תהליכי הערכת תוצאות, שימושיהם ויתרונותיהם, ותקופה שבה יוטמע בהדרגה השימוש השוטף בכלים להערכת תוצאות במערך השירותים. בתום התקופה, אנו שואפים למציאות שבה נתונים שייאספו באופן שוטף במסגרות השקום, תוך שימוש בכלים אחידים, ישמשו הן את מקבלי ההחלטות והן את צרכני וצוות השירותים לצורך שיפור השירותים והפיכתם ליותר ויותר מכווני החלמה.

 

מטרות הפרויקט

לפרויקט ארבע מטרות מרכזיות הנוגעות לכל המעורבים בתהליכי השיקום מהרמה הפרטנית ועד לרמת המדיניות.

  1. הערכה שנתית אישית לגבי תחומי החיים השונים של האדם.  ההערכה נערכת לכלל צרכני סל השיקום.
  2. למידה על מגמות ושינויים הקיימים בחיי המקבלים שירותי סל שיקום.
  3. שיתוף והצגת המידע באופן אינטגרטיבי לבעלי העניין השונים לצורך הכוונת תהליכי עבודה ברמות השונות (החל מהאדם, דרך מסגרות השיקום וקובעי המדיניות).
  1. שיפור וייעול של שירותי השיקום בארץ

כיצד מתנהל הפרויקט:

אחת לשנה, ובצמוד למועד כתיבת התוכנית השיקומית של האדם, ממלאים מקבלי שירותי סל שיקום ואנשי הצוות המלווים אותם, שאלון הערכה של תחומי החיים השונים של האדם.

לאורך התהליך, מוכשרים צוותי המסגרות  על ידי צוות הפרויקט מטעם אוניברסיטת חיפה. מטרת ההכשרה הינה לסייע לצוות לתמוך בצרכני המסגרת בתהליך מילוי השאלון וללמוד כיצד ניתן להשתמש בשאלון ההערכה ובתוצרים של הפרויקט (תמונת מצב אישית ומשוב מסגרתי) לטובת עבודה שיקומית מקדמת החלמה וממוקדת באדם.

מילוי השאלונים נעשה לאורך כל השנה בהתאם למועד כתיבת בקשת ההארכה של הצרכן למשרד הבריאות. כל צרכן ימלא את השאלון אחת לשנה במסגרת השירות הכוללני ביותר שמקבל.

 

מצגת עבור צרכני השירות

אגף לבריאות הנפש, משרד הבריאות

The Lazlo N.Tauber Family Foundation

המרכז להכשרה ולחקר שירותים ומדיניות

Please publish modules in offcanvas position.